Археологія краю

Черкаський краєзнавчий музей має одну з найбільших в Україні археологічних колекцій, яка нараховує більш як 34 тисячі артефактів різних епох – від кам’яного віку до новітнього часу.
Зали археології ілюструють найдавнішу історію краю від перших епізодичних пам’яток епохи палеоліту до ХІІІ ст. 
Знахідки зі стоянок неандертальців, пам’ятки пізнього палеоліту, зокрема експозиційний комплекс «Межиріцька стоянка мисливців на мамонтів»; мезолітичні та неолітичні пам’ятки – все це предметно показує історію кам’яного віку на території нашого краю.
Енеоліт представлений знахідками з поселень середньостогівської та трипільської культури. Особливо цікавими є неповторні витвори трипільського мистецтва, втілені у мальованих і рельєфних орнаментах на численних різнотипних посудинах, у зооморфних, антропоморфних та предметних скульптурках, у глиняних модельках транспортних засобів.
Кам’яні сокири-молоти, ритуальні предмети, посудини та прикраси з поселень та підкурганних поховань епохи бронзи ілюструють один з найдраматичніших етапів давньої історії краю. Окрасою експозицію цього періоду є Старосільський скарб.
У експозиції, присвяченій ранньому залізному віку, можна побачити знахідки з Мотронинського, Трахтемирівського та інших скіфських городищ. На особливу увагу заслуговують унікальне поховання скіфського воїна-дружинника, коштовні ритуальні прикраси із курганів для знаті, знахідки з поховання сарматської жінки з високим соціальним статусом.
З Монастирка походять знахідки зарубинецької культури, а черняхівська культура представлена переважно артефактами з могильників Черкаси-Центр та з Маслівського. 
Наступні періоди історії краю ілюструють Мартинівський скарб та експозиційний комплекс «Пастирське городище".
Уявлення про давньоруське місто Родень, ототожнене істориками та археологами з городищем Княжа Гора, дає діорама художника А.Л. Казанського. Завершують експозицію археологічних залів унікальні залізні з позолотою мечі, набір астрагалів для гри та ворожби з поховання кочовика, зразки плінфи,унікальна іграшка-калатальце для немовляти.