Сектор воєнної історії

Напрямком роботи працівників сектору є дослідження бойових дій на територію краю під час Другої світової війни 1939-1945 рр., нацистського окупаційного режиму, руху Опору та життєвих шляхів наших земляків – учасників війн та збройних конфліктів XX-го cт. Уродженці Черкащини відзначились у найбільших битвах та військових операціях Східного фронту Другої світової війни,

Continue reading

Наукова бібліотека

Наукова бібліотека обласного краєзнавчого музею є науковим, інформаційним та культурно – просвітницьким підрозділом КЗ «Черкаський обласний краєзнавчий музей» ЧОР і була організована майже разом з музеєм у 1920-х рр. Книжкові фонди налічують понад 13 000 примірників. Бібліотека укомплектована науковою, навчальною, довідковою, методичною, періодичною та іншою літературою. Одним з найцінніших надбань бібліотеки є

Continue reading

Відділ науково-просвітницької та виставкової роботи.

        Відділ науково-просвітницької та виставкової роботи допомагає відвідувачам познайомитися з музеєм. Він працює практично з дня створення музею і займається – організацією, проведенням і обліком оглядових і тематичних екскурсій, виїзних занять, лекцій, музейних вечорів, музейних свят, презентацій, майстер-класів та квестів; методичною підготовкою екскурсоводів; зв’язками з громадськістю і

Continue reading

Науково-дослідний відділ археології краю.

        Черкаський краєзнавчий музей має одну з найбільших в Україні археологічних колекцій, яка нараховує більш як 33 тисячі артефактів різних епох – від кам’яного віку до новітнього часу. Результати археологічних досліджень, здійснених від кінця ХІХ до початку ХХІ століття, дозволяють висвітлити в археологічній експозиції основні етапи історичного

Continue reading

Науково-дослідний відділ етнології.

        Експозиція відділу етнології знайомить із найпоширенішими ремеслами, промислами Черкащини: прядильно-ткацьким, вишивкою, гончарством, ковальством, стельмаством, теслярством, бондарством, лозоплетінням, писанкарством, землеробством, бджільництвом в системі народного календаря з розкриттям обрядів та звичаїв, технік та технологій виготовлення.        Зали побудовані за принципом колекційного показу. Матеріали зібрані на території

Continue reading

Сектор історії краю XIV – поч. ХХ століття.

Основними напрямками науково-дослідницької роботи відділу є: історія Черкащини з литовської доби і до початку ХХ ст.; розвиток козацтва на теренах краю; духовна та матеріальна культура українців Середнього Подніпров’я. Протягом 2005 – 2018 рр. науковими співробітниками відділу створено нові експозиційні комплекси та виставки, присвячені видатним діячам науки, культури, спорту та історичним

Continue reading

Сектор новітньої історії науково-дослідницького експозиційного відділу історії.

Всебічне вивчення історії Черкащини з 1917 р. і до сьогодення лежить в основі роботи сектору новітньої історії. Пріоритетними напрямки є дослідження Української революції 1917-1920 рр. на теренах краю, зокрема ролі черкащан в державотворчих процесах доби Центральної ради, Гетьманату, Директорії, руху Вільно козацтва та повстанства в революційну добу; висвітлення злочинів тоталітарної

Continue reading

Сектор охорони пам’яток

Пам’ятки культурної спадщини, до якої б вони категорії не відносилися: місцевого, національного чи всесвітнього значення – є загальнолюдським надбанням і потребують постійної  охорони, збереження. З прийняттям Законів України: «Про охорону культурної спадщини» (№ 1805-ІІІ від 8 червня 2000 року), «Про охорону археологічної спадщини» ( № 1626-ІV від 18 березня 2003

Continue reading

Науково-дослідницький відділ методичної та пам’яткоохоронної роботи

         Відділ має тривалу історію свого становлення і розпочинається з квітня 1970 року із введенням у штатний розклад посади методиста. А в грудні цього ж року наказом директора Ракітіна І.Д. «для здійснення методичного та наукового керівництва народними музеями» був створений науково-методичний кабінет і всі наукові працівники музею

Continue reading

Науково-дослідницький відділ фондів.

       Відділ забезпечує ведення фондово-облікової документації згідно інструкції, організовує облік музейного зібрання, науковий опис (паспортизацію) предметів; забезпечує зберігання музейних колекцій. На 1 січня 2018 року фондова збірка Черкаського обласного краєзнавчого музею нараховує 172000 музейних предметів. Найбільші за об’ємом археологічні фонди – археологічна колекція нараховує 35,5 тисяч предметів матеріальної

Continue reading