Сектор історії краю XIV – поч. ХХ століття.

Основними напрямками науково-дослідницької роботи відділу є: історія Черкащини з литовської доби і до початку ХХ ст.; розвиток козацтва на теренах краю; духовна та матеріальна культура українців Середнього Подніпров’я. Протягом 2005 – 2018 рр. науковими співробітниками відділу створено нові експозиційні комплекси та виставки, присвячені видатним діячам науки, культури, спорту та історичним

Continue reading