Сектор воєнної історії

Напрямком роботи працівників сектору є дослідження бойових дій на територію краю під час Другої світової війни 1939-1945 рр., нацистського окупаційного режиму, руху Опору та життєвих шляхів наших земляків – учасників війн та збройних конфліктів XX-го cт. Уродженці Черкащини відзначились у найбільших битвах та військових операціях Східного фронту Другої світової війни,

Continue reading

Сектор історії краю XIV – поч. ХХ століття.

Основними напрямками науково-дослідницької роботи відділу є: історія Черкащини з литовської доби і до початку ХХ ст.; розвиток козацтва на теренах краю; духовна та матеріальна культура українців Середнього Подніпров’я. Протягом 2005 – 2018 рр. науковими співробітниками відділу створено нові експозиційні комплекси та виставки, присвячені видатним діячам науки, культури, спорту та історичним

Continue reading

Сектор новітньої історії науково-дослідницького експозиційного відділу історії.

Всебічне вивчення історії Черкащини з 1917 р. і до сьогодення лежить в основі роботи сектору новітньої історії. Пріоритетними напрямки є дослідження Української революції 1917-1920 рр. на теренах краю, зокрема ролі черкащан в державотворчих процесах доби Центральної ради, Гетьманату, Директорії, руху Вільно козацтва та повстанства в революційну добу; висвітлення злочинів тоталітарної

Continue reading