Науково-дослідний відділ природи

Основними напрямками науково-дослідницької роботи відділу природи є вивчення природних ресурсів Черкаської області , їх використання і охорони, історії ботанічних і зоологічних досліджень,заповідної справи в краї, вивчення і каталогізація фондових колекцій, складання тематичних картотек. Ці завдання реалізуються шляхом організації експедиційних виїздів в природні біотопи, роботи з архівними і фондовими матеріалами, а

Continue reading