Науково-дослідний відділ археології краю.

        Черкаський краєзнавчий музей має одну з найбільших в Україні археологічних колекцій, яка нараховує більш як 33 тисячі артефактів різних епох – від кам’яного віку до новітнього часу. Результати археологічних досліджень, здійснених від кінця ХІХ до початку ХХІ століття, дозволяють висвітлити в археологічній експозиції основні етапи історичного

Continue reading

Науково-дослідний відділ природи

Основними напрямками науково-дослідницької роботи відділу природи є вивчення природних ресурсів Черкаської області , їх використання і охорони, історії ботанічних і зоологічних досліджень,заповідної справи в краї, вивчення і каталогізація фондових колекцій, складання тематичних картотек. Ці завдання реалізуються шляхом організації експедиційних виїздів в природні біотопи, роботи з архівними і фондовими матеріалами, а

Continue reading