Сектор охорони пам’яток

Пам’ятки культурної спадщини, до якої б вони категорії не відносилися: місцевого, національного чи всесвітнього значення – є загальнолюдським надбанням і потребують постійної  охорони, збереження. З прийняттям Законів України: «Про охорону культурної спадщини» (№ 1805-ІІІ від 8 червня 2000 року), «Про охорону археологічної спадщини» ( № 1626-ІV від 18 березня 2003

Continue reading