Сектор охорони пам’яток

Пам’ятки культурної спадщини, до якої б вони категорії не відносилися: місцевого, національного чи всесвітнього значення – є загальнолюдським надбанням і потребують постійної  охорони, збереження. З прийняттям Законів України: «Про охорону культурної спадщини» (№ 1805-ІІІ від 8 червня 2000 року), «Про охорону археологічної спадщини» ( № 1626-ІV від 18 березня 2003

Continue reading

Науково-дослідницький відділ методичної та пам’яткоохоронної роботи

         Відділ має тривалу історію свого становлення і розпочинається з квітня 1970 року із введенням у штатний розклад посади методиста. А в грудні цього ж року наказом директора Ракітіна І.Д. «для здійснення методичного та наукового керівництва народними музеями» був створений науково-методичний кабінет і всі наукові працівники музею

Continue reading