Інформація про відділ

Основними напрямками науково-дослідницької роботи відділу є: історія Черкащини з литовської доби і до початку ХХ ст.; розвиток козацтва на теренах краю; духовна та матеріальна культура українців Середнього Подніпров’я. Протягом 2005 – 2018 рр. науковими співробітниками відділу створено нові експозиційні комплекси та виставки, присвячені видатним діячам науки, культури, спорту та історичним

Continue reading

Сектор новітньої історії науково-дослідницького експозиційного відділу історії.

Всебічне вивчення історії Черкащини з 1917 р. і до сьогодення лежить в основі роботи сектору новітньої історії. Пріоритетними напрямки є дослідження Української революції 1917-1920 рр. на теренах краю, зокрема ролі черкащан в державотворчих процесах доби Центральної ради, Гетьманату, Директорії, руху Вільно козацтва та повстанства в революційну добу; висвітлення злочинів тоталітарної

Continue reading

Сектор охорони пам’яток

Пам’ятки культурної спадщини, до якої б вони категорії не відносилися: місцевого, національного чи всесвітнього значення – є загальнолюдським надбанням і потребують постійної  охорони, збереження. З прийняттям Законів України: «Про охорону культурної спадщини» (№ 1805-ІІІ від 8 червня 2000 року), «Про охорону археологічної спадщини» ( № 1626-ІV від 18 березня 2003

Continue reading

Науково-дослідницький відділ методичної та пам’яткоохоронної роботи

Відділ має тривалу історію свого становлення і розпочинається з квітня 1970 року із введенням у штатний розклад посади методиста. А в грудні цього ж року наказом директора Ракітіна І.Д. «для здійснення методичного та наукового керівництва народними музеями» був створений науково-методичний кабінет і всі наукові працівники музею були закріплені за районами

Continue reading

Науково-дослідницький відділ фондів.

   Відділ забезпечує ведення фондово-облікової документації згідно інструкції, організовує облік музейного зібрання, науковий опис (паспортизацію) предметів; забезпечує зберігання музейних колекцій. На 1 січня 2018 року фондова збірка Черкаського обласного краєзнавчого музею нараховує 172000 музейних предметів. Найбільші за об’ємом археологічні фонди – археологічна колекція нараховує 35,5 тисяч предметів матеріальної культури від

Continue reading

Науково-дослідний відділ природи

Основними напрямками науково-дослідницької роботи відділу природи є вивчення природних ресурсів Черкаської області , їх використання і охорони, історії ботанічних і зоологічних досліджень,заповідної справи в краї, вивчення і каталогізація фондових колекцій, складання тематичних картотек. Ці завдання реалізуються шляхом організації експедиційних виїздів в природні біотопи, роботи з архівними і фондовими матеріалами, а

Continue reading